Radivoj Korac Cup 2018

Raspored i rezultati

February 2018

16 Fri - 17:00
Mega Bemax94-79Dynamic VIP Pay
17 Sat - 21:00
Mega Bemax79-89Partizan NIS