Uroš Stanković

Doktor

Dr Uroš Stanković je rođen 8. jula 1983. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu a trenutno radi na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. U Megu je iz KK Zemun došao u leto 2019. godine.