Boris Ukropina

Dr Boris Ukropina je doktor KK Mega Bemax. Rođen je u Beogradu 3. marta 1979. godine. Treću beogradsku gimnaziju završio je 1998. godine i potom je upisao Medicinski fakulet u Beogradu. Diplomirao je 2006. a od 2007. godine bio je zaposlen na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju  Kliničkog centra Srbija. Od 2009. je Dr Boris Ukropina angažovan u Megi.