MEGA LEKS – MORNAR

Mega Leks 92 - 89 Mornar Bar
17.09.2016. - 19:00Turnir KK Borac, hala kraj Morave, Čačak